Risico’s minimaliseren & kosten besparen

Over ons

Door gebruik te maken van uitzendkrachten of personeel in te lenen op detacheringsbasis minimaliseert u als onderneming de risico’s welke voortvloeien uit de constant veranderende wet- en regelgeving. U moet dan denken aan risico’s die voor u, als onderneming, van toepassing zijn op het moment dat de onderneming, door welke reden dan ook, te maken krijgt met een afname van het aantal opdrachten en/of werkzaamheden.

Tevens kunt als onderneming, in het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, fors besparen op de loonkosten wanneer u gebruik maakt van arbeidskrachten op uitzendbasis. Deze besparing op de loonkosten is eveneens van toepassing op het moment dat de onderneming te maken krijgt met een afname van het aantal opdrachten en/of werkzaamheden.